Kompostárna Náměšť nad Oslavou / Vícenice - přijímané odpady

Katalogové číslo Název odpadu Kategorie odpadu
02 01 03
02 03 04
02 03 05

02 06 01
02 07 02
02 07 04
02 07 05

02 01 07
03 01 01
19 05 03
19 08 05
20 02 01
20 02 02
odpad rostlinných pletiv
suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
(odpady z výroby a zpracování ovoce, zeleniny, obilovin,...)
suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
odpady z destilace lihovin
suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
kaly z odpadních vod v místě jejich vzniku
(odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů)
odpad z lesnictví
odpadní kůra a korek
kompost nevyhovující jakosti
kaly z čištění komunálních odpadních vod
biologicky rozložitelný odpad (např. odpad ze zahrad a parků)
zemina

O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

Kde nás najdete ?

od Třebíče: silnice I/23, cca 100 m za odbočkou na Vícenice odbočit doprava (cca 2 km před Náměští nad Oslavou)

od Brna: silnice I/23, 2 km za Náměští nad Oslavou, před odbočkou na Vícenice odbočit doleva

 

Obchodní zástupce: Ing. Hana Blechová

tel: 724 911 213

Technik kompostárny: Zdeněk Sedlák

tel: 602 772 964

Ředitel: Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D.

tel: 602 723 849

e-mail: info@fertia.cz

Mapa - kompostárna Náměšť

Pracovní doba

Úterý
Středa
Pátek
7.00 – 15.00
7.00 – 17.00
7.00 – 15.00